كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اوقات شرعي
پوستر همایشها
پیوندها
تقويم
خبر اول
خبر چهارم
خبر دوم
خبر سوم
رشته های تحصیلی پذیرش ازروی سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور
ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان
ریاست محترم دانشگاه پیام نور بناب مرند
سامانه های الکترونیکی
متون عمومي
منتهای آرزوی مشتاقان
منو
ویژه نماز
ورود
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
اطلاعیه اطلاعیه صدور کارت دانشجویی                                                             

 اطلاعیه صدور کارت دانشجویی 

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند؛
به منظور ارتقاء سطح کیفی و بهره برداری از فناوریهای روز کشور و بر اساس تصمیمات متخذه در هیئت رئیسه سال 98 استان مقرر گردید کلیه کارتهای دانشجویی به صورت الکترونیکی چاپ و در اختیار دانشجویان قرار گیرد. آدرس سایت زیر مربوط به ثبت نام دانشجویان برای صدور کارت دانشجویی هوشمند و ثبت درخواست و پرداخت هزینه. www.uis.i
r 

                                                   

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر